ไม่ได้อัพนานล่ะ วันนี้ขุดไฟล์งานเขียนเก่าๆ เจอบทวิจารณ์งานนามธรรมชิ้นนี้ เมื่อสองปีก่อน เป็นงานเขียนชิ้นแรกๆ ของการเรียนทฤษฎีศิลป์ อ่านแล้วก็คิดถึงเวลานั้น... ที่ทุกคนนั่งถกกันในหอศิลป์ ล้อมวงคุยกับอาจารย์สนุกสนานเฮฮาจริงๆ ^^
 
ขอบคุณภาพจากโอเคเนชั่นด้วยค่ะ http://www.oknation.net/blog/chao
 
 
สิทธิโชค   ก้อนนาค
ชีวิตคือธรรม  ธรรมคือชีวิต ๒
สีอะคริลิค  ทองคำเปลว  เงินเปลว
144x288 ซม.ภาพชื่อ “ชีวิตคือธรรม  ธรรมคือชีวิต ๒”  เป็นผลงานหนึ่งในสองของ สิทธิโชค   ก้อนนาค ที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ “งอกเงยด้วยธรรม งดงามด้วยศิลป์”   โดยร่วมกับศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยนำโดย ปัญญา วิจินธนสาร รวบรวมผลงานจิตรกรรมไทยกว่า 120 ชิ้น เพื่อเป็นพุทธบูชาและอาจาริยบูชาแด่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ระหว่างวันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2553 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


ชีวิตคือธรรม  ธรรมคือชีวิต ๒  ศิลปินใช้เทคนิคสีอะคริลิค และปิดทองคำเปลว  เงินเปลว งานชิ้นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานนามธรรมในแง่ของเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อถึงธรรมในแนวคิดของศิลปิน ในด้านรูปแบบมีการนำลวดลายไทยมาประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดงานที่มีรูปแบบนามธรรม  โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำสอนของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ปรากฏในหนังสือ “วิถีแห่งปราชญ์”  องค์ประกอบโดยรวมของภาพเกิดจากวงกลมสองวงใหญ่คู่กัน ที่ประกอบสร้างจากลวดลายไทยประยุกต์หลากหลาย มีเค้าโครงของลายกระจังชนิดต่าง ๆ  ลายกนก ลายเถา รวมไปถึงลวดลายเราขาคณิต ซึึ่งมีลักษณะพัฒนาลวดลายที่มาจากธรรมชาติ ดอกไม้ เถาไม้


อาจกล่าวได้ว่า ศิลปินนำลวดลายไทยเหล่านี้ มาประกอบกันเพื่อแสดงวงวัฐจักร การหมุนวน สื่อถึงการเคลื่อนไหวแห่งชีวิต ที่มีธรรม สื่อแทนธรรม หรือปัญญาธรรม ด้วยลวดลายที่งดงามตามอุดมคติแบบไทย ที่มักจะนำรูปแบบของลวดลายไทยมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เครื่องเคราตกแต่งประดับเหล่านี้ เราจะพบได้ว่ามีปรากฏอยู่ในศาสนสถาน พระพุทธรูป เพื่อแสดงความงาม บริสุทธิ์ สูงส่งตามอุดมคติ

ลวดลายหมุนวนเป็นชั้นๆ บางชั้นเส้นสายของลายจะสื่อถึงความกระจ่าง สว่าง กระจายออก การงอกงาม รูปทรงที่คล้ายๆ กับการงอกของเมล็ดพันธ์ การผลิใบ ดอกของกิ่งก้าน ให้ความรู้สึกถึงการเติบโต  ศิลปินอาจต้องการสื่อถึงธรรม ที่จะสามารถนำทางให้ชีวิตของมนุษย์ สุข สงบ สว่าง ความงามด้านใจของจิตใจ   รูปทรงวงกลมที่ปรากฏในกลางภาพ ดูราวกับเป็นพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ที่แสดงเสี้ยวหนึ่งมืดอีกเสี้ยวสว่าง เปรียบได้กับกาลเวลา ที่เปลี่ยนผ่าน การผันแปรของทุกสิ่ง แสดงความเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ เปรียบกับชีวิต การดำรงค์อยู่ ซึ่งความงามที่น่าจะต้องมาจากธรรม ชีวิตที่มีธรรม

สีสันที่ศิลปินนำมาใช้ ในภาพรวมเป็นสีเหลืองทอง จากทองคำเปลว และเงินเปลว ให้ความรู้สึกสุกสว่าง รู้สึกถึงความศรัทธา คุณค่าสูงส่ง ความงามแห่งธรรม ศิลปินเจตนาสร้างสรรค์งานศิลป์ชิ้นนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม

แม้ว่าศิลปินจะให้ความสำคัญกับเทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่เต็มไปด้วยเครื่องเคราลายไทยอันอลังการ ประดับประดาด้วยสีของทอง ทำให้ดูสูงส่งเลอค่า นั่นเพราะตัวศิลปินได้ให้คุณค่ากับความงดงามแห่งธรรม ที่หากเกิดกับวิถีของผู้ใด ย่อมทำให้ชีวิตนั้นเปี่ยมไปด้วยคุณค่าความงดงามได้

ในขณะเดียวกันศิลปินได้เรียกร้องให้ผู้ชมได้หันกลับไปให้ความสนใจกับ “ธรรม ” ที่แสดงถึงความเป็นธรรมดา คนธรรมดา ในหนังสือ “วิถีแห่งปราชญ์” ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  เขียนไว้ เพื่อความกระจ่าง ว่าที่แท้ ชีวิตที่มีธรรม ความงดงามและสูงค่าแห่งธรรม นั่นก็คือการดำรงอยู่อย่างปกติ ธรรมดา ในวิถีที่พอเพียง ตื่นรู้ และเต็มไปด้วยความรักแก่ผู้คน และโลก นั่นเอง ผู้คนจึงควรให้ความสำคัญกับแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หาใช้ศาสนสถานที่ประดับประดาไปด้วยเครื่องเคราอลังการไม่

อย่างไรก็ตาม ศิลปินเองก็ตระหนักในข้อนี้ แม้ว่ารูปแบบที่สร้างสรรค์ออกมาจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือการประดับประดาไปด้วยลวดลายไทยอลังการ การแสดงออกดังกล่าวดูขัดแย้ง แต่หากมุ่งพิจารณาไปที่คำสอน แก่นกลางแห่งธรรม ก็จะว่าสูงค่าและคู่ควรในแนวคิดของศิลปิน

ในแง่มุมของข้าพเจ้า นัยยะดังกล่าวยังสะท้อนถึงวิธีของความศรัทธา ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน มิติของศาสนา ศาสนสถาน วัดวาอารามต่างๆ ยังคงให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก การประดับตกแต่งวิจิตรตระการตา รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการ ดุจบริษัทจัดการธรรม ที่เอื้อเชื้อเชิญ โฆษณาให้ญาติโยมได้ได้มานมัสการ อลังการสถาน อลังการพระพุทธรูป เพื่อประโยชน์ ผลบุญในโลกนี้และโลกหน้า บางคำโฆษณากล้ากล่าวว่าบริจาคมากได้บุญมาก ทรัพย์สินที่ได้มาจากบริษัทจัดการธรรมเหล่านี้ แปรสภาพกลายเป็นสถานแห่งธรรมมากมาย ใหญ่โตโอ่อ่าเกินกว่าจะเป็นวิถีที่พอเพียง และงดงาม บิดบังแก่นแห่งคำสอน เมื่อธรรมสถานเปิดประตูสู่บริษัทจัดการธรรม ผลที่ปรากฏ อนาคตที่จะเป็นไป จะอยู่ที่ใด เมื่อความศรัทธาในความดีงาม แกนแห่งธรรมที่แปรรูป จะนำมาซึ่ง ธรรมแบบใด วิธีของผู้คนจะเป็นเช่นใด เป็นเรื่องที่น่าจับตาและเฝ้าดูไม่น้อย...
 
 
ขอบคุณที่แวะมาค่ะ :)
 
ภาพบนซ้าย : วัดจอมสวรรค์ จ.แพร่ เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นประดับประดาลวดลายฉลุ
อารามเป็นไม้สัก มีการตกแต่งอย่างวิจิตร ประดิษฐานหลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สาน  พระพุทธรูปงาช้าง เป็นศิลปะแบบพม่า

 
ภาพล่าง :(3 ภาพ)
พระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นสีทองสุกปลั่ง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
เจดีย์เจ็ดยอด อยู่ที่วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อ. เมือง จ. เชียงใหม่
เป็นเจดีย์ห้าองค์แบบพุทธคยาเพียงแห่งเดียวมีลวดลายปูนปั้นเทวดาที่งดงาม
เจดีย์วัดป่าสัก  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถูปแบบเชียงแสนมีวิวัฒนาการมาจากเจดีย์แบบทวารวดี
จดีย์ทรงฐานสี่เหลี่ยม องค์สี่เหลี่ยม มีซุ้มสี่ทิศนี้ ต่อมาได้กลายเป็นแบบฉบับของเจดีย์เชียงใหม่ตอนต้น
 
 
ภาพบน : พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง  ตั้งบนเนินสูง มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงที่งดงามมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพสเก็ตซ์กลาง : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) จ.เชียงใหม่ ถือเป็นวิหารรูปทรงล้านนาที่สมบูรณ์แบบที่สุด