ภาพบนซ้าย : วัดจอมสวรรค์ จ.แพร่ เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นประดับประดาลวดลายฉลุ
อารามเป็นไม้สัก มีการตกแต่งอย่างวิจิตร ประดิษฐานหลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สาน  พระพุทธรูปงาช้าง เป็นศิลปะแบบพม่า

 
ภาพล่าง :(3 ภาพ)
พระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นสีทองสุกปลั่ง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
เจดีย์เจ็ดยอด อยู่ที่วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อ. เมือง จ. เชียงใหม่
เป็นเจดีย์ห้าองค์แบบพุทธคยาเพียงแห่งเดียวมีลวดลายปูนปั้นเทวดาที่งดงาม
เจดีย์วัดป่าสัก  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถูปแบบเชียงแสนมีวิวัฒนาการมาจากเจดีย์แบบทวารวดี
จดีย์ทรงฐานสี่เหลี่ยม องค์สี่เหลี่ยม มีซุ้มสี่ทิศนี้ ต่อมาได้กลายเป็นแบบฉบับของเจดีย์เชียงใหม่ตอนต้น
 
 
ภาพบน : พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง  ตั้งบนเนินสูง มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงที่งดงามมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพสเก็ตซ์กลาง : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) จ.เชียงใหม่ ถือเป็นวิหารรูปทรงล้านนาที่สมบูรณ์แบบที่สุด
 

Comment

Comment:

Tweet

surprised smile  ขอบคุณมากๆ ค่ะ คุณยิ้มๆ หนึ่งเดียวที่แวะมาสม่ำเสมอ ^^

#2 By poonnada on 2012-12-07 22:10

Hot! Hot! Hot!

สวยงามคะbig smile big smile

#1 By YiM-YiiM on 2012-09-25 12:19